Please, place your quick order here!
Sku Hoeveelheid Article Name Prijs Totaal  
Verwijderen

Lieferung

Verzending – betaalwijzen – leveringsservice

Vakantieservice: Wereldwijde levering aan boord

Of u zich nu op zee of aan wal bevindt: Onze ervaren adviseurs leveren uw bestelling rechtstreeks bij u – zelfs op de meest afgelegen plaatsen in de wereld. Wij bieden deskundig, oplossingsgericht advies en we nemen al uw problemen ter harte. We hebben enkel een concreet leveradres nodig! Dit dient te bestaan uit: De naam van de ontvanger en het telefoonnummer, de naam van het schip, het adres van de haven en de naam van de havenkapitein. Maak gebruik van onze service en profiteer van onze ervaring zodat uw vakantie zorgeloos verdergezet kan worden.

 

Standaard verzendkosten voor het buitenland

Kosten voor een verzending naar andere landen en met een ander volume worden door onze winkel berekend en zijn steeds zichtbaar voordat u uw bestelling plaatst.

 

Algemene verzendkosten

Voor evenredige bestellingen binnen Duitsland rekenen wij per bestelling eenmalig €5,95 aan. Voor volumegoed wordt een bijkomende kost aangerekend die elke dag bij onze verschillende transportbedrijven opgevraagd worden. Volumegoed zijn waren die groter zijn, zwaarder wegen of gevaarlijke goederen bevatten. Een opmerking wat de verzending van batterijen betreft: Deze worden steeds met een transportbedrijf vervoerd omdat het om gevaarlijke goederen gaat. Verder zijn we wettelijk verplicht statiegeld van € 7,5 voor een batterij in rekening te brengen. Teruggave van dit bedrag gebeurt na afgifte van uw oude batterij in een van onze filialen of tegen een bewijs van inlevering.


Levering: Snel en goedkoop

U ontvangt uw levering via DHL/DPD (Post). Het forfaitaire bedrag voor leveringen binnen Duitsland bedraagt slechts € 5,95. Dit is niet van toepassing op volumegoed en gevaarlijke goederen. Deze waren worden in de catalogus met het pictogram van een vrachtwagen gekenmerkt. De verzendkosten hiervan delen wij op uw verzoek graag op voorhand mee.

Veilig: Veiligheid is voor ons erg belangrijk. Meld transportschade onmiddellijk aan de bezorger, laat dit schriftelijk bevestigen en breng ons op de hoogte.

Wereldwijd: U bepaalt waar wij leveren. Voor leveringen in landen buiten de EU geldt een gunstig tarief exclusief BTW. Bij leveringen naar het buitenland worden enkel de transportkosten aangerekend. Hou hierbij wel rekening met hieruit voortvloeiende kosten, zoals tolgeld, douanerechten en de heffing van omzetbelasting op ingevoerde goederen. De levering gebeurt meestal met vooruitbetaling, PayPal of creditcard.

Gewenste leverdatum: U heeft de goederen op een bepaalde dag nodig? Wij leveren de bestelling op de gewenste datum en plaats en dit binnen Duitsland, zonder extra kosten.

Nalevering gratis verzending: Indien een product niet meer leverbaar is, wordt u direct op de hoogte gebracht van de verwachte leverdatum. Voor de nalevering van de achtergebleven goederen worden natuurlijk geen extra verzend- en verpakkingskosten aangerekend. Voor verzendingen naar het buitenland behouden wij ons het recht eerst      de levering te voltooien.


Snel en gemakkelijk bestellen

per Post:

A.W. Niemeyer GmbH
Holstenkamp 58 • 22525 Hamburg

Per e-mail of via het internet:
E-Mail: service@awn.de
Internet: www.awn.de

Per telefoon en fax:

Duitsland
Tel.: ++49 40/89 96 97 500
Fax.: ++49 40/89 01 46 0

Oostenrijk
Tel.: 01/7109496
Fax.: 01/7109495

Andere landen
Tel.: +49/40 - 899697500
Fax.: +49/40 - 8901460


Levering binnen de 24 uur: Bliksemsnel van vandaag op morgen

Vandaag bestellen, morgen geleverd! Indien u dat wenst, leveren wij u bestelling de volgende dag al. Zelfs op zaterdag! Alle artikelen in voorraad leveren wij tegen een toeslag binnen de 24 uur. Het is voldoende uw bestelling telefonisch via onze hotline tot 13u te plaatsen. Hier komt u ook direct te weten of de gewenste artikelen op voorraad zijn. Houd er rekening mee dat u van onze service om binnen de 24 uur te leveren geen gebruik kan maken wanneer het om een levering via een transportbedrijf gaat. Voor een levering binnen de 24 uur rekenen wij een toeslag van € 16 aan bovenop de forfaitaire verzendkost, en nog eens € 10 bij levering op zaterdag (binnen Duitsland, prijzen voor internationale leveringen zijn op aanvraag).

En dat voor alle leveringen tot 30 kg! Deze opslag is ook te betalen wanneer u beroept doet op het herroepingsrecht.

Besteld op: Levering op:
Maandag Dinsdag
Dinsdag Woensdag
Woensdag Donderdag
Donderdag Vrijdag
Vrijdag Zaterdag
Zaterdag Dinsdag
Zondag Dinsdag

Betaling: Hoe u dat wenst

Creditcard: Wij hebben enkel uw kaartnummer, controlenummer en vervaldatum nodig van uw American Express Card, Master Card of Visa Card. Deze kredietkaarten worden online geaccepteerd.

Automatische incasso: Geef ons gewoon een schriftelijke incassomachtiging met de naam van uw bank, bankcode, bankrekeningnummer en uw geboortedatum. Wij schrijven het factuurbedrag van uw bankrekening af. Van deze service kunnen enkel klanten in Duitsland en Oostenrijk genieten.

Storting: Wij leveren op rekening en u betaalt onmiddellijk na ontvangst van de goederen, zonder verdere aftrek.

Rembours: U betaalt bij ontvangst van de levering aan de bezorger (toeslag rond € 3,75).

PayPal: Stort het bedrag gewoon aan Paypal@awn.de

Financiering: AWN biedt u samen met Commerz Finanz GmbH financieringen op comfortabele maandelijkse afbetalingen aan voor bestellingen van € 150. Meer informatie verkrijgbaar op het telefoonnummer ++49 40/89 96 97 500 of via internet www.awn.de Van deze service kunnen enkel klanten in Duitsland genieten.


Teruggave: De volle 14 dagen

Recht op teruggave: U kan de ontvangen goederen zonder opgave van reden teruggeven door ze terug te zenden. De termijn begint na ontvangst van deze inlichting (bvb.: per brief, fax, e-mail), maar niet vóór ontvangst van de bestelling door de ontvanger en ook niet voordat onze verplichtingen nageleefd worden (zowel volgens artikel 246, § 2 in verband met § 1 0,1 en 2 EGBGB, als onze verplichtingen conform § 312g alinea 1 zin 1 BGB in samenhang met artikel 246, § 3 BGB).

Enkel bij waren die niet verzonden kunnen worden (zoals volumegoed) kan u de teruggave ook verlangen onder de vorm van verzoek tot uitbetaling. Om de termijn te respecteren volstaat het om de goederen op schriftelijke aanvraag op tijd te versturen. In ieder geval gebeurt de terugzending op onze kosten en op ons risico. De terugzending of schriftelijke aanvraag dient gericht te zijn aan:

A.W. Niemeyer GmbH
Holstenkamp 58
D – 22525 Hamburg
Of per E-mail:
service@awn.de
Of per. Telefax:
++49 40 – 890 14 60

Hoe gebeurt de terugzending: In geval van een effectieve terugzending dienen de wederzijds ontvangen prestaties terug verleend te worden en in welk geval gebruikmakingen (bvb.: gebruiksvoordelen) ontheven moeten worden. U dient alleen de waardevermindering te betalen wanneer deze vermindering terug te voeren is op foutief gebruik van de goederen en dit na test op de kwaliteit, de eigenschappen en de werkwijze. Onder “het testen van de eigenschappen en werking” wordt het volgende verstaan: Het testen en evalueren van de goederen zoals dat in de winkel mogelijk en gebruikelijk is.

Betalingen moeten verplicht binnen de 30 dagen voldaan worden. De termijn begint met de verzending van de goederen of met het verzoek tot uitbetaling, voor ons begint de termijn bij ontvangst van de waren.

Einde van de terugzending.

 


Kleine lettertjes: Helemaal niet zo erg

Met de publicatie van deze catalogus gelden alleen de volgende prijzen. Alle voorgaande prijzen en catalogi zijn ongeldig. BTW is in de prijs inbegrepen, maar wordt apart op het factuur vermeld. In specifieke gevallen behouden wij ons het recht om onder rembours te leveren. De minimale bestelwaarde bedraagt € 25. Bij bestelling van minder dan € 25 rekenen wij een administratieve kost van € 10 aan. In alle gevallen blijven de goederen onze eigendom tot de volledige betaling rond is. Technische wijzigingen, drukfouten en vergissingen voorbehouden. Indien er een gebrek optreedt, heeft u tijdens de garantieperiode van 24 maanden, die begint te lopen bij de ontvangst van de goederen, het recht op rechtzetting: Wij herstellen het artikel (retoucheren) of wisselen het, indien mogelijk, geheel of gedeeltelijk om (nalevering). Wordt het gebrek binnen redelijke termijn niet hersteld, dan heeft u de keuze tussen redhibitie (annulering) van het contract of vermindering (verlaging van de aankoopprijs). Wat niet onder garantie valt is schade door natuurlijke slijtage, onjuist gebruik of onderhoud. Iedere verdere aansprakelijkheid, met name in verband met eventuele gevolgschade, van welke aard dan ook, die meer bedragen dan de waarde van het geleverde onderdeel, zijn uitgesloten. Wij verwerken uw gegevens uitsluitend om uw bestelling te kunnen verwerken en om de relatie met de klant te onderhouden. Voor de kredietcontrole en controle op solvabiliteit handhaven wij de uitwisseling van gegevens met de dienstverlenende bedrijven. Uw belangen worden natuurlijk ter harte genomen. Wij stellen andere bedrijven uw adres ter beschikking indien zij u interessante informatie mogen sturen. Aan dit laatste een einde maken is op elk moment mogelijk.

Contacteer onze verantwoordelijke inzake bescherming van gegevens:
Holstenkamp 58
D-22525 Hamburg
Zaakvoerder: Stefan Dreyer
BTW-nummer: DE 212420488
Ondernemingsnummer: 02/847/01100
Handelsregister: Amtsgericht Hamburg HRB 84392
Tel. 040/89 96 97 500
Fax 040 – 890 14 60
E-mail: service@awn.de