Please, place your quick order here!
Sku Hoeveelheid Article Name Prijs Totaal  
Verwijderen

Informatie over herroepingsrecht

RECHT OP HERROEPING


U heeft het recht om binnen veertien dagen zonder opgave van reden uw contract op te zeggen De termijn van het herroepingsrecht bedraagt veertien vanaf de dag waarop u of een
derde, die niet de vervoerder is, de laatste producten in ontvangst genomen heeft. Om hierop beroep te doen, moet u ons op de hoogte brengen (via brief, fax of e-mail) van uw beslissing om het contract op te zeggen:


A.W.Niemeyer BVBA, Holstenkamp 58, 22525 Hamburg
Telefoon: 040 / 89 96 97 - 505
Fax: 040 / 89 01 460
of per e-mail: [email protected]


U kunt dit hiervoor het modelformulier invullen dat bij uw bestelling bijgevoegd werd. Dit is echter niet verplicht. Het annulatieformulier kan u hieronder afdrukken. Om op het herroepingsrecht beroep te doen, volstaat het dit voor het verstrijken van de termijn naar ons op te sturen.


GEVOLGEN VAN DE ANNULATIE

Wanneer u een bestelling annuleert, dan zullen wij het geld terugbetalen dat wij van u ontvangen hebben, inclusief leverkosten (met uitzondering van extra kosten wanneer u niet onze goedkope standaardleverin gekozen heeft). Dit gebeurt onmiddellijk en uiterlijk binnen 14 dagen vanaf het moment waarop wij uw annulering ontvangen hebben. Voor de terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betalingsmiddel dat u bij uw bestelling gekozen heeft, tenzij we uitdrukkelijk iets anders overeengekomen zijn. In geen geval worden er door de terugbetaling extra kosten aangerekend. Wij kunnen de terugbetaling weigeren totdat wij de artikelen ontvangen hebben of u ons kan aantonen dat de goederen opnieuw opgestuurd zijn, indien dit eerder is. U moet ons de goederen onmiddellijk en binnen 14 dagen na de dag waarop u de bestelling annuleert, opsturen naar bovenstaand adres. U respecteert de termijn wanneer u de artikelen voor de termijn van veertien dagen terugstuurt. Wij dragen de kosten voor het terugzenden van de goederen. U dient alleen de waardevermindering te betalen wanneer deze vermindering terug te voeren is op foutief gebruik van de goederen en dit na test op de kwaliteit, de eigenschappen en de werkwijze.


Model HERROEPINGSFORMULIER

Wenst u een contract op te zeggen, dan kan u dit formulier als model gebruiken.

Stuur het ingevuld in naar:
A.W.Niemeyer GmbH
Holstenkamp 58
22525 Hamburg


Hierbij annuleer ik / annuleren wij (*) de met mij / ons (*) gesloten overeenkomst over de
aankoop van de volgende goederen / de levering van de volgende diensten (*).
Besteld op (*) / ontvangen op (*)
Naam van de consument (en)
Adres van de consument (en)


Handtekening van de consument (enkel bij communicatie op papier)
Datum
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.